• Đầu đọc 2D Imager
 • Khả năng đọc khi di chuyển 12.7cm/giây
 • Đọc được mã vạch 2D dung lượng lớn như CMND, Thẻ bảo hiểm,…
 • Cho phép rơi từ độ cao 1.8m
 • " />
 • Đầu đọc 2D Imager
 • Khả năng đọc khi di chuyển 12.7cm/giây
 • Đọc được mã vạch 2D dung lượng lớn như CMND, Thẻ bảo hiểm,…
 • Cho phép rơi từ độ cao 1.8m
 • ">
 • Đầu đọc 2D Imager
 • Khả năng đọc khi di chuyển 12.7cm/giây
 • Đọc được mã vạch 2D dung lượng lớn như CMND, Thẻ bảo hiểm,…
 • Cho phép rơi từ độ cao 1.8m
 • ">

  Hiển thị một kết quả duy nhất