Phần mềm thiết kế mã vạch NiceLabel

Phần mềm thiết kế mã vạch NiceLabel

prodBox-powerformsPhần mềm Nice Label Enterprise là một dòng của NiceLabel sản phẩm được thiết kế dành cho hệ thống quản lý tập trung và in tự động với số lượng lớn.

NiceLabel Portal

Ứng dụng in nhãn thông qua Web với đầy đủ các tính năng như một chương trình để bàn

NiceLabel Portal đáp ứng được nhu cầu in nhãn ngày càng nhiều trên toàn cầu của các doanh nghiệp. Việc ứng dụng in nhãn trên nền web giúp bạn kiểm soát tập trung được tất cả các nhà cung cấp nhãn in và khắc phục những hạn chế việc in nhãn bằng máy tính để bàn ở các địa điểm xa.

NiceWatch Enterprise Business Connector

Tự động in nhãn một cách nhanh chóng từ hệ thống ERP của bạn NiceWatch Enterprise Business Connector kết hợp giữa in nhãn tự động với sự hỗ trợ từ các hệ thống ERP, WMS, HIS, và các hạ tầng công nghệ thông tin khác. Cung cấp hệ thống in liên tục, có thể quản lý local hoặc kiểm soát dễ dàng mà không cần huấn luyện nhiều. Đã được chứng nhận có thể tích hợp với ứng dụng trên hệ thống SAP

NiceWatch Enterprise

Tự động in nhãn từ ứng dụng có sẵn của doanh nghiệp NiceWatch Enterprise loại bỏ các yêu cầu về coding khi hệ thống tự động in nhãn từ ứng dụng của doanh nghiệp. Các máy in hoàn toàn độc lập và hệ thống hỗ trợ không giới hạn số lượng máy in.

NiceLabel Print Center

Quản lý tập trung hệ thống in nhãn trong doanh nghiệp của bạn. NiceLabel Print Center thực hiện quản lý và logging của các máy in trạm xuyên suốt doanh nghiệp. Các tác vụ in được theo dõi tập trung, các file dữ liệu in cũng được lưu trữ tập trung cho phép doanh nghiệp quản lý, kiểm soát tất cả nội dung cần in tại một nơi.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *